Nordamerikas Indianer

 
 Symboler m.m.

 Symboler

 Vapen

 Hantverk

 [ Startsidan ]
 

Här presenteras ett antal symboler som användes som skriftspråk av prärieindianerna.
Det finns otaliga variationer av symbolerna varav en version visas här.

Bildspråk
2 dagar 2 dagar
2 nätter
morgon
öster
hemfärd
kväll
väster
bortfärd
middag
söder
höra
midnatt
norr
bison
4 synlängder djurhud
vandrat bort död björn
vänder hem ek
huvudläger bäver
efterlämnat
budskap
djurfälla
färdriktning by

 

© K. Malmborg