Nordamerikas Indianer

 
 Indianstammar  
 Lista över stammar
 Totempålar

 USA
 Apache
 Arapaho
 Blackfoot (siksika)
 Cherokee
 Cheyenne
 Hopi
 Irokesförbundet
 Kaliforniens indianer
 Kiowa
 Mahican (Mohican)
 Mohegan
 Natchez
 Powhatan
 Sioux
 Wampanoager
 Zuni

 Canada
 Chipewyan
 Eskimo
 Haida
 Haisla
 Micmac

 [ Startsidan ]
 


  Geografisk region: Sydväst
  Språkgrupp: Zuni (besläktad med Uto-Aztecan och Tanoan)

Zuni-indianerna har språkligt sätt inget gemensamt med hopi och pueblostammarna, men kuturellt sätt är de mycket nära besläktade. Zuni, hopi och pueblostammarna hade många karaktäristiska drag gemensamt. För det första levde de alla i puelos (spanska ordet för by) som bestod av sammanhängande rektangulära flervåningshus med flata tak. De olika husen var ofta invändigt förbundna med dörrar, och ofta tillhörde husen inte en familj eller individ utan hela stammen. Zuni indianerna, som var lantbrukare odlade förutom majs även bönor, squash och meloner.
      Hos Pueblo indianerna bildade varje pueblo-by en egen stam, men hos zuni och hopi folken var det de olika pueblobyarna som bildade stammen, plus att alla zuni indianerna inte levde i Pueblos. För det andra så trodde de tre stammarna på materialistisk återfödelse, där varje individ tillhörde sin moders klan. För det tredje hade zuni folket, precis som pueblo och hopistammarna, en mycket komplicerad social indelning. Zuni folkets sociala trappa bestod av fyra steg, där regnprästerna stod överst. Detta på grund av att regn inte var något man kunde ta för givet i Arizonas och New Mexicos öknar.
     Spanjorerna upptäckte zuni folket för första gången under 1539, det är möjligt att det kan ha varit Zuni folkets sju Pueblos som Spanjorerna kom att kalla "De sju städerna av guld". 1540 erövrade Coronado Zuni folkets land och spanjorerna behöll landet ända till Pueblo revolten 1680. 1680 övergav Zuni indianerna sina sju pueblos och deras land slogsamman.
     1680 fanns det 2500 Zuni indianer, sedan dess har siffran naturligtvis både stigit och sjunkit, men 1985 låg den på 7754 st. dvs. mer än tre gånger så många som 1680.
 

© K. Malmborg