Nordamerikas Indianer

 
 Indianstammar  
 Lista över stammar
 Totempålar

 USA
 Apache
 Arapaho
 Blackfoot (siksika)
 Cherokee
 Cheyenne
 Hopi
 Irokesförbundet
 Kaliforniens indianer
 Kiowa
 Mahican (Mohican)
 Mohegan
 Natchez
 Powhatan
 Sioux
 Wampanoager
 Zuni

 Canada
 Chipewyan
 Eskimo
 Haida
 Haisla
 Micmac

 [ Startsidan ]
 


  Geografisk region: Nordöst
  Språkgrupp: Algonquian

År 1600 var Amerikas atlantkust befolkad av över 100 olika indianstammar, som levde av fiske och jordbruk. 30 av de östliga stammarna hade slagit sig samman och bildat Powhatan förbundet. Förbundet bestod av ungefär 200 byar och kunde räkna uppemot 8000 indianer. 1607 kom ett skepp inseglandes på indianernas land, där skeppet lade till grundades snabbt ett nybygge som döptes till James town.
     Indianerna i Powhatanförbundet under ledning av Wohansenaqua, också känd som Powhatan beslöt sig för att avvakta och se vad de vita tänkte göra. Snart blev det ont om mat i Jamestown och kolonisterna som förut inte brytt sig om indianerna började nu stjäla deras mat. Detta fick Wohansenaqua att ta kolonisten John Smith till fånga. Med vid tillfångatagandet var Wohansenaquas favorit dotter Pocahontas. När Wohansenaqua hade fastställt att det var han som bestämde, släpptes John Smith.
     När nya kolonister anlände från England gjorde engelsmännen allt för att inte komma på kant med Wohansenaqua. Som man nu hade stor respekt för. Man försökte till och med att kröna honom till kung över Powhatan förbundet och där med bli den Engelske kungens undersåte. Även inom handeln syntes vem som bestämde. Engelsmännen fick betala mycket höga priser för allt de ville köpa av indianerna, framför allt för livsmedel.
     I januari 1609 tog John Smith och hans män Wohansenaquas bror Opechancano till fång och hotade honom till livet, detta fortsatte tills engelsmännen fått igenom sina krav om mat. Trots detta försökte Wohansenaqua bibehålla freden. Ytterligare kolonister anlände till James town och engelsmännen slutade nu att acceptera indianernas höga ställning. De tog vad man ville ha med våld.
     1609 utbröt ett krig mellan Powhatan förbundet och kolonisterna. Kriget pågick oavbrutet i fyra år. I april 1613 kidnappades Pocahontas av engelsmännen, som lovade att släppa henne om Wohansenaqua släppte de fångar som han tagit. Indianerna släppte sina fångar, men engelsmännen behöll Pocahontas som gisslan. Efter en tid förklarade Pocahontas att hon hade blivit kär i John Rolf –en av de som tog henne tillfånga -. Detta ledde till vapenstillestånd. Pocahontas fick namnet Lady Rebecka och gifte sig med John Rolf. Detta ledde till att det åter blev fred mellan de engelsmännen och indianerna. Två år senare seglade Pocahontas och John Rolf till London tillsammans med deras lille son. I London blev dock Pocahontas sjuk. Hon avled 1617, 22 år gammal. När Wohansenaqua fick höra detta gav han upp sin fredskamp och överlät makten till sin bror Opechancano.
     Opechancano kämpade hårt för att bibehålla freden. Vid den här tiden började tobaken bli populär i Europa och tobaksexporten ökade snabbt. Kolonisterna erövrade mer och mer mark från indianerna för att odla på. Detta ledde till att indianerna åter förklarade krig. Opechancano ledde sitt folk i kriget fram till 1645. 1942 överföll Opechancano engelska nybyggare, anfallet kostade 500 engelsmänns liv. Engelsmännen gjorde en motattack vilket resulterade i att Opechancano som då var ca. 90 år och varken kunde se eller gå utan hjälp, togs tillfånga och mördades. Powhatan besegrades och förbundet hade krossats.

 

Läs om Pocahontas under avsnittet kända personer.

© K. Malmborg