Nordamerikas Indianer

 
 Indianstammar  
 Lista över stammar
 Totempålar

 USA
 Apache
 Arapaho
 Blackfoot (siksika)
 Cherokee
 Cheyenne
 Hopi
 Irokesförbundet
 Kaliforniens indianer
 Kiowa
 Mahican (Mohican)
 Mohegan
 Natchez
 Powhatan
 Sioux
 Wampanoager
 Zuni

 Canada
 Chipewyan
 Eskimo
 Haida
 Haisla
 Micmac

 [ Startsidan ]
 


  Geografisk region: Sydöst (södra delen av Mississippi dalen.)
  Språkgrupp: Hokan-Natchez

Namnet Natchez har sitt ursprung i Choctaw uttrycket "nakni sakti chaha", som betyder krigarna vid den höga klippan, vilket refererar till den klippa varifrån man har en vy över dagens stad Natchez. Namnet var till en början en benämning på folket inom detta specifika område, men kom så småning om att utvidgas till att innefatta andra närliggande indianbyar och av Natchezfolket erövrade boningar.
     Den ursprungliga Natchez stammen befolkade nio byar som tillsammans uppgick i en befolkning på ca. 6000 individer. Natchez-indianerna levde i rektangulära hus med halmtak och levde i huvudsak av majs.
     De var ett lugnt och fredligt folk med ett välutvecklat hövdingaledarskap och hirarki. Deras religion innehöll bland annat soldyrkan och en ceremoni där den avlidna hövdingens fruar skulle dödas för att följa sin man i graven.
     1720 gjorde Natchez en revolt mot fransmännen som tidigare hade behandlat indianerna illa. Revolten slogs ned av fransmännen som lätt besegrade Natchez 1723. 1728 blossade åter kriget upp, 200 fransmän mördades av Natchez innan de slutligen besegrades 1730. Efter kriget såldes nästan 450 Natchez som slavar till Västindien, meddan de övriga i stammen flydde och bosatte sig hos de närliggande stammarna, speciellt hos Chickasaw.
 

© K. Malmborg