Nordamerikas Indianer

 
 Indianstammar  
 Lista över stammar
 Totempålar

 USA
 Apache
 Arapaho
 Blackfoot (siksika)
 Cherokee
 Cheyenne
 Hopi
 Irokesförbundet
 Kaliforniens indianer
 Kiowa
 Mahican (Mohican)
 Mohegan
 Natchez
 Powhatan
 Sioux
 Wampanoager
 Zuni

 Canada
 Chipewyan
 Eskimo
 Haida
 Haisla
 Micmac

 [ Startsidan ]
 


  Geografisk region: Connecticut
  Språkgrupp: Algonquian

Mohegan eller mohican som de också kallade sig får inte förväxlas men mahican som var den stam som J.Fenimore Coopers bok Den siste Mohicanen syftade på.
     Moheganerna bodde i rektangulära hus med platta tak och livnärde sig i huvudsak på fiske.
Från början tillhörde Moheganerna troligen Pequotstammen. De båda stammarna levde nära varandra fram till 1600-talets början. 1637 blev Uncas, en sachem som blivit förvisad från pequoterna, hövding över moheganerna. För att hämnas förvisningen ledde Uncas, under befäl av kapten John Masons New England troops, 70 krigare till pequoternas läger vid Fort Mystic för att mörda 600 Pequoter.
     Under perioden mellan 1643-1645 stöttades Uncas av staten Massachusetts i krigen mot narragasett indianerna som favoritiserades av Rhode Island. Landområde erövrat av Uncas 1640 stannade i process hos regeringen till 1773, men moheganerna skickades till ett litet reservat i New England County, Connecticut istället.
 

© K. Malmborg