Nordamerikas Indianer

 
 Indianstammar  
 Lista över stammar
 Totempålar

 USA
 Apache
 Arapaho
 Blackfoot (siksika)
 Cherokee
 Cheyenne
 Hopi
 Irokesförbundet
 Kaliforniens indianer
 Kiowa
 Mahican (Mohican)
 Mohegan
 Natchez
 Powhatan
 Sioux
 Wampanoager
 Zuni

 Canada
 Chipewyan
 Eskimo
 Haida
 Haisla
 Micmac

 [ Startsidan ]
 


  Geografisk region:
  Språkgrupp:

Kiowaindianerna lever nu, 1998, i staten Oklahoma i USA. Stammen har sitt huvudsäte i Carnegie i Oklahoma. Idag finns ca. 2000 medlemmar i stammen, detta inkluderar även halvblod. Om man räknar de som är av enbart kiowablod kommer man upp i en siffra runt 900. Kiowa var engång buffeljägare som strövade över prärien (staterna mellan Mexiko och Kanada). De var i huvudsak jägare och samlare som förflyttade sig till fots vart de än skulle ända tills spanjorerna anlände med hästar. När kiowa flyttade runt på prärien var det hundar som drog deras tillhörigheter på slädar, på samma vis som hos stammarna i Alaska. När hästar började bli vanligt i Amerika erövrade kiowa stora starka spanska hästar från conquistadorerna och de fångade vildhästar från de hjordar som uppstod i Mexiko.
     För flera hundra år sedan kom kiowa vandrandes från norr eller nordväst. Det finns ingen dokumenterad ursprungshistoria, bara de myter om skapelsen som berättats i generationer. De säger att kiowaindianerna härstammar från en ihåliga stock. Detta kan, enligt kiowa själva, eventuellt tolkas som att de härstammar från Kanadas västkust där indianerna använde ihåliga stockar som båtar. Därför tror endel att den ihåliga stock som nämns i kiowas skapelsehistoria är en slags båt.
     Staten Oklahoma bildades 1907 och därmed slutade det fria landskapet att leva vidare. Nybyggare strömmade till och gjorde anspråk på indianernas land och tvingade kiowa att bo i små sektioner, en familj per sektion. Stammar från öst, väst och norr fördes samman i Oklahoma, det är därför det idag bor allt ifrån seminoles från Florida till apacher från Arizona där. Den sista buffeln dödades före 1800-talets slut. Därför tvingades alla stammar i Oklahoma bli beroende av armén och deras matransoner. Stammarnas seder, traditioner och religioner förbjöds så väl som stora folksamlingar. I dag har många indianer, även kiowa, svårigheter med att finna jobb dessutom bor många på landsbygden. De enda religioner som idag utövas av kiowaindianerna är de europeiska, som till exempel kristendomen. Trots det finns det de som fortfarande vet var den heliga soldansplatsen ligger och de som fortfarande kan kiowas framtids profetsior. Idag finns det inte många som kan tala kiowa men man jobbar aktivt för att kunna börja lära ut kiowa språket.
 

© K. Malmborg