Nordamerikas Indianer

 
 Indianstammar  
 Lista över stammar
 Totempålar

 USA
 Apache
 Arapaho
 Blackfoot (siksika)
 Cherokee
 Cheyenne
 Hopi
 Irokesförbundet
 Kaliforniens indianer
 Kiowa
 Mahican (Mohican)
 Mohegan
 Natchez
 Powhatan
 Sioux
 Wampanoager
 Zuni

 Canada
 Chipewyan
 Eskimo
 Haida
 Haisla
 Micmac

 [ Startsidan ]
 

Det finns många historier och fördomar om Nordamerikas indianer som inte är sanna. Till och med namnet "indianer" är missledande. Det var Columbus som trodde att han landsteg i Indien och kallade därför folket han mötte för "indios" därav namnet indianer. Uttrycket rödskinn uppstod när vita handelsmän fick se några indianer som målat sig med röd färg. I själva verket varierar deras hudfärg från ljusgul till mörkbrun. Att alla indianer skulle ha svart hår är naturligtvis heller inte sant.
      Forskarna är långt ifrån överens om när de första människorna invandrade till Amerika. Det finns arkeologiska bevis som tyder på att invandringen började för tidigast 14 000 år sedan.
Den första människan på den amerikanska kontinenten var Homo Spiens Sapiens (den fullt utvecklade moderna människan). Under den tiden rådde tuffa förhållanden i norra Amerika, vilket krävde människor med kunskaper om matförvaring, om transportmedel över snö och is och om husbyggnad.
       De första människorna kom vandrande över berings landbrygga mellan Sibirien och Amerika. För ungefär 14 000 år sedan började havsnivån stiga, detta ledde till att det för 900 år sedan inte längre fanns någon landförbindelse mellan Asien och Amerika. Därför måste de första amerikanerna ha invandrat från Asien för mellan 14 000 - 900 år sedan. Längs Yukonfloden i Alaska har man hittat bevis från postglaciala bosättningar för omkring 11 000-12 000 år sedan. Fynden (knivblad, flintskärvor) är mycket lika fynd från samma tid i Sibirien. Genom att jämföra indiankranier funna i gravhögar med nutida indianer och asiaters kranier har forskare dragit slutsatsen att de härstammar från samma folkslag.
      Forskarna är i stort sätt överens om att invandringen till Amerika skedde i tre perioder. Den första för 14 000 år sedan då ett jägar- och samlarfolk vandrade in i Amerika. Dessa invandrare befolkade i huvudsak syd-, mellan och södra Nordamerika. De två senare invandringperioderna gav så småningom upphov till bildandet av de athapastiska och eskimo-auletiska befolkningarna i norra Nordamerika.

Nordamerika

Arktis / Subarktis:
Chipewyan, Eskimo

Nordvästkusten:
Totempålar, Haida, Haisla

Kalifornien:
Kaliforniens indianer

Stora bäckenet:

Sydväst:
Apache, Hopi, Zuni

Prärien:
Arapaho, Blackfoot (Siksika), Cheyenne, Kiowa, Sioux

Nordöst:
Mohegan, Powhatan, Micmac, Mahican (Mohican), Irokesförbundet

Sydöst:
Cherokee, Natchez, Wampanoager

© K. Malmborg