Nordamerikas Indianer

 
 Indianstammar  
 Lista över stammar
 Totempålar

 USA
 Apache
 Arapaho
 Blackfoot (siksika)
 Cherokee
 Cheyenne
 Hopi
 Irokesförbundet
 Kaliforniens indianer
 Kiowa
 Mahican (Mohican)
 Mohegan
 Natchez
 Powhatan
 Sioux
 Wampanoager
 Zuni

 Canada
 Chipewyan
 Eskimo
 Haida
 Haisla
 Micmac

 [ Startsidan ]
 


  Geografisk region: Carolina, Georgia, Tennessee
  Språkgrupp: Iroquoian

Cherokee stammen var en av de största stammarna i sydöst, de hörde till de första indianerna som anpassade sig till den europeiska civilisationen. Cherokeerna bodde i rektangulära hus med halmtak. De levde i huvudsak av jakt och majsodling. Deras namn var Tsá lagi på Cherokee språket.
     När De Soto för första gången 1540 kom i kontakt med Cherokeestammen hade de ett mycket invecklat kultur- och samhällssystem med huvudstaden Echota (Itsati), nära dagens stad Medisonville, Tennessee, som centrum. Under 1600-talet flyttades huvudstaden till New Echota (Ustanali) nära dagens stad Calhoun, Georgia. 1729 levde uppskattningsvis 20 000 cherokeer i 64 olika byar och städer.
     Trots att européerna tog mer och mer kontroll över Nordamerikas östkust kunde Cherokeerna lugnt i sin egen takt expandera sitt territorium mot väst. De besegrade Tuscarora stammen i Carolina 1711, drev ut Shawnee indianerna från Cumberland river området och lyckades sedan förorsaka catawbastammens splittring. Nederlaget mot cree indianerna 1755 kom att beteckna vändpunkten i kampen om kontrollen över norra Georgia. Återkommande krigsräder mot britterna resulterade till sist i Chief Attakullakullas fredsavtal, signerat i Carlestown 1761.
     Efter nederlaget mot chickasaw-stammen 1768 började det en gång så mäktiga cherokee väldet att krossas. Efter serier av krig och förlorande av mark till de vita beslutade chief Dragging Canoe (son till Attakullakulla) 1777 att flytta delar av sin stam till chickamauga creek, Tennessee. Dessa indianer tog namnet chickamauga, de kallas också för de västra cherokeerna. De startade en serie krig som fortsatte tills cherokeerna 1839 tvångs flyttades till Indian Territory. Samtidigt utvecklades de östra cherokeerna till duktiga bönder och skapade en avancerad kommunal struktur i sina byar och städer. De byggde stora hus och ägde stora boskaps hjordar.
     Sequoia1808 skrev Chief Charles Hicks ned cherokeernas lagar och rättigheter på papper, samtidigt utvecklade Sequoia (Sequoya) - en cherokee från Alabama – det som kom att bli det första nedtecknade icke europeiska alfabetet i nordamerika. Han utvecklade ett alfabet med 85 tecken som inneslöt alla nödvändiga bokstäver för att kunna skriva på cherokeernas språk. 1822 kunde många cherokeer läsa och skriva på sitt egna språk. Sequoias alfabet tillverkades i metalltyper så att böcker och tidskrifter kunde tryckas. Den första ordboken Cherokee-Engelska publicerades vid New Echota 20 februari 1828.
     Efter bråk fram och tillbaka skrevs 1838 ett fördrag som sade att cherokeerna skulle lämna sitt land i Georgia för ett nytt i Indian Territory. Några få cherokeer flyttade frivilligt och andra med våld. Av de ca. 13 000 som genomförde den 130 mil långa vandringen vintern 1838-39 dog över 4000 indianer. Vandringen har blivit känd som "Tårarnas väg". 12 juli 1839 förenades öst och väst cherokeerna till "en politisk kropp" kallad Cherokee nationen. Nationen bildades i nordöstra hörnet av Indian Territory och 6 september 1839 antog de en ny grundlag. Ett folkskola system skapades 1841. Två år senare fanns 18 skolor i bruk och 1851 fanns 2 seminarier för högre studier. Ett tryckeri grundades 1844 och började publicera "the Cherokee Advocate" en tidskriftsartad tidning skriven med Sequoias alfabet.
     1889 började de vita nybyggarna pressa cherokeerna till att lämna ifrån sig landområden. Detta gjorde att Chief T M Buffington, 7 augusti 1902, kallade till ett special val där cherokee folket valde att var och en ta 44,5 hektar land från Cherokee nationen och sedan sälja resten. I mars 1907 slutade så Cherokee nationen att existera och 13 juni 1914 slutade cherokee nationens regering att agera och upplöstes. Under 1800-talet växlade Cherokee befolkningen drastiskt, som inom de flesta andra indian stammarna i Amerika.
  1808- När cherokee lagarna skrevs fanns totalt ca. 14 000 väst- och östcherokeer.
  1835- Före "Tårarnas väg" fanns ca. 22 000 cherokeer
  1861- När inbördeskriget bröt ut fanns 21 000 indianer i Cherokee nationen.
  1867- Hade antalet sjunkit till 13 566st.
  1982- Fanns 42 992 cherokeer i Oklahoma och 6110 st. på Cherokee agenturens reservat i North Carolina

© K. Malmborg