Nordamerikas Indianer

 
 Indianstammar  
 Lista över stammar
 Totempålar

 USA
 Apache
 Arapaho
 Blackfoot (siksika)
 Cherokee
 Cheyenne
 Hopi
 Irokesförbundet
 Kaliforniens indianer
 Kiowa
 Mahican (Mohican)
 Mohegan
 Natchez
 Powhatan
 Sioux
 Wampanoager
 Zuni

 Canada
 Chipewyan
 Eskimo
 Haida
 Haisla
 Micmac

 [ Startsidan ]
 


(Siksaka)
  Geografisk region: Prärien och slätterna i norra Montana och södra Alberta
  Språkgrupp: Algonquian

Blackfoot bestod av att antal understammar, blackfoot proper, piegan blackfoot och blood blackfoot. De är historisktsätt besläcktade med den nomadiska stammen atsina. Blackfoot var typiska prärieindianer som fick i stort sätt alla sina behov tillgodosedda av buffeln. Allt ifrån mat till kläder till hudar till sina tipis.
     När Blackfoot först upptäcktes av de vita hade de sitt hemviste på Montanas och Albertas prärie längs klippiga bergen. (som de själva kallade "landets bakben".) Man tror dock att blackfoot en gång i tiden levt så långt österut som vid de "stora sjöarna".
     På grund av att blackfoot var så beroende av lyckade buffeljakter var de snabba att ta in hästen i sitt liv när den blev tillgänglig under 1700-talet. Snart hade de skaffat sig stora hästhjordar och fick ett välförtjänt ryckte om sig för sin ridkonst. När blackfoot fick tag i eldvapen blev de en av präriens mäktigaste stammar. De attackera de andra stammar och de få vita som vågade sig in på deras land. Med hästar och gevär blev blackfoot herrar på norra prärien, bufflarna var lättare att jaga och andra stammar fruktade dem.
     1836 bröt en smittkopps epedemi ut bland indianerna, detta ledde till att blackfoots överlägsenhet började avta. 1870 hade stammens folkmängd reducerats med 66%. Den kommersiella jakten på buffel som de vita i allt större utsträckning bedrev gjorde att tillgången på buffel mycket snabbt sjönk. 1883 hade tillgången på buffel sjunkit så lågt att det inte längre fanns tillräckligt för att blackfoot skulle klara sig enbart av buffeln, en svår tid för indianerna började. Under vintern 1883-84 dog över 600 blackfoots i bara Montana, de flesta på grund av svält.
     Blackfoot indianerna utövade en mycket välutvecklad religion med heliga sammanslutningar och mystik i vilken medicinmän och shamaner, hade en viktig roll. Idag är de flesta blackfoots katoliker, men den traditionella religionen har inte försvunnit.
Runt sekelskiftet skildrades och bevarades blackfoot indianernas liv och traditioner genom målningar av flera konstnärer, bland annat av Charles Russell.
     Idag finns ett par blackfoot reservat i Montana och Alberta, på traditionell blackfoot mark. Blackfoot indianernas huvudstad är Browning i Montana, där även ett stort museum om prärieindianern är placerat. Idag finns ca. 1500 blackfoot indianer (inkl. 900 i Kanada).
 

© K. Malmborg