Nordamerikas Indianer

 
 Indianstammar  
 Lista över stammar
 Totempålar

 USA
 Apache
 Arapaho
 Blackfoot (siksika)
 Cherokee
 Cheyenne
 Hopi
 Irokesförbundet
 Kaliforniens indianer
 Kiowa
 Mahican (Mohican)
 Mohegan
 Natchez
 Powhatan
 Sioux
 Wampanoager
 Zuni

 Canada
 Chipewyan
 Eskimo
 Haida
 Haisla
 Micmac

 [ Startsidan ]
 


  Geografisk region: North Dakota och västra Minnesota
  Språkgrupp: Uto-Aztecan

Namnet arapaho härstammar från pawnee ordet "triapiho" (larapihu) som betyder "han som köper eller byter", ett passande namn för det mäktigaste handelsfolket på prärien. Dom kallade sig själva Inuna-ina, folket av vårt eget slag. Cheyennerna, som arapahoerna länge var allierade med, kallade dem Hitaniwo'iv (Cloud men).
     På grund av sitt historiska handelsintresse, utvecklade Arapahoerna ett ryckte om sig att vara mycket fredliga och vänliga och mycket mindre krigiska än sina vänner cheyennerna. De äldsta arapaho legenderna placerar stammen vid Mississippis inlopp nära Lake Superior, därifrån flyttade de väster ut till övre delarna av Missouri River, där de för första gången mötte Cheyennerna. Under den här tiden säger legenderna att Arapahoerna slutade att leva som bönder och blev jägare. 1835 flyttade stora delar av både arapahoer och cheyenner söderut till östra Colorado medan resten, de "norra" grupperna av de två stammarna, stannade i Wyoming och Montana.
     Under ledning av Chif Little Raven, undertecknade de södra Arapahoerna i oktober 1867 Medicin Lodge avtalet, som sade att Arapahoerna gick med på att leva i fred på det reservat som de tilldelats i Oklahoma. Efter en viss förvirring över reservatets exakta placering (Red Fork i Arkansas förväxlades med Red river) grundades 1870 Arapaho Agency. Följande år öppnades en Arapaho skola i Darlington och den hölls öppen ända till 1908, då den slogs samman med Cheyenne boarding School vid caddo Spring 5km längre bort. Arapahoerna accepterade stenhårt Medicine Lodge avtalet och vägrade att följa cheyennerna, comancherna och kiowas i upproren mellan 1874-75 mot de extrema ekonomiska orättvisorna.
     1890 blev arapahoerna involverade i Ghost Dance religionen som förutspådde födandet av en messias som skulle ena alla indianer, levande som döda. Ghost Dance bestod av hypnotiska ritualer och danser, vilka snabbt blev mycket populära bland prärie stammarna. I slutet av 1890 tröttnade dock indianerna och gav upp hoppet om att en ny messias skulle komma. I oktober 1980 sålde arapahoerna och cheyennerna stora delar av sina reservat till den amerikanska regeringen. I gengäld lovades indianerna en viss yta land till varje individ i stammen i ett annat område. När landförhandlingarna var avslutade 1892 bestod arapaho stammen av 1091 indianer. Vad man vet så fanns det som flest arapahoer 1881 då de uppgick i 2258 st.
 

© K. Malmborg