Nordamerikas Indianer

 
 Religion

 Prärieindianerna

 Platå- och  slättindianer

 Skogslandet

 [ Startsidan ]
 


Skogslandet

-östra USA-

Skogsindianerna omgavs av kraftfulla andar i jorden, luften och skogen. De trodde att mänskligheten började när Himmelskvinnan föll till jorden där hon födde den "Store anden" och hans bror den "Onde anden". När hon dog gjorde Den store anden hennes huvud till solen och hennes kropp blev stjärnorna och månen. Sedan skapade den Store anden livet på jorden. Brodern, den onde anden förvisades, men återvänder ständigt för att förstöra Den store andens skapelser.
 

© K. Malmborg