Nordamerikas Indianer

 
 Religion

 Prärieindianerna

 Platå- och  slättindianer

 Skogslandet

 [ Startsidan ]
 

Religionen hos indianerna i Nordamerika går i stort ut på att allt levande och dött har en ande och ett värde som respekteras och hedras av indianerna. Indianerna har ingen gud som "sitter över dem" och övervakar utan de har andar som hela tiden finns bland folket. Indianernas andlige ledare kallades shaman eller medicinman. Han eller ibland hon var en av de viktigaste personerna i stammen. Medicinmannen hade en stark kontakt med andarna. Med andarnas hjälp och en mängd örtmediciner kunde han under komplicerade ceremonier bota sjuka, driva bort onda andar, se in i framtiden och vägleda de unga till ett bra liv.
     Alla i stammen såg upp till, och respekterade de äldre, det var de som behärskade religionen bäst och de var visast. Det var också de äldre som berättade historier om skapelsen, andarna och jorden.
     Vad indianerna än skulle göra så var de noga med att rådfråga och be till andarna först. Att göra något utan att ta hänsyn till andarna innebar att man satte sitt och stammens välmående på spel.

 

© K. Malmborg