Nordamerikas Indianer

 
 Religion

 Prärieindianerna

 Platå- och  slättindianer

 Skogslandet

 [ Startsidan ]
 


Plattå- och slättindianer
-väst, sydvästra USA-

Religionen hos Plattåtammarna var inte riktigt strukturerad. Det var upp till var och en hur man utförde sin religion. Många av stammarna trodde på en skapare som skapade världen och allt på den. En del trodde också på den onda motsvarigheten, som man aldrig skulle be till. Alla Plattåfolken trodde på Coyote, en bedragare och hjälte i ett. De trodde att han blivit sänd till jorden för att se till att allt fungerade och för att göra livet lättare för folket, och lära dem jaga och fiska. När en jägare dödat ett byte bad han alltid till andarna och offrade delar av bytet som tack.
     Hos Plattåfolken genomgick alla en mängd ceremonier under livet. Det fanns till och med en ceremoni till de barnen som ännu inte var födda. När barnen nådde puberteten fick både pojkar och flickor genomgå ritualer som till exempel det dagliga morgonbadet och dagliga böner. De fick också genomgå sin första Vision Quest.
     Plattåfolket genomförde en sorts soldans, men inte av samma slag som prärieindianerna. Till dansen utsågs en dans ledare, vilket var en stor ära för den utvalda. Ledaren skulle tillverka en helig dräkt till soldansdockan som representerade kraften bakom dansen. Dansen pågick ett halvt dygn och alla som ville fick deltaga. Efter dansen fördes dockan bort och gömdes från stammen.

 

© K. Malmborg