Nordamerikas Indianer

 
 Personer

 Crazy Horse
 (Oglalla)

 Hiawatha
 (Mohawk)

 C.A Parker
 (Comanche)

 Pocahontas
 (Powhatan)

 Sitting Bull
 (Hunkpapa sioux)

 Tisquantum, Squanto
 (Patuxet)

 [ Startsidan ]
 

Delar av vad vi idag vet om Tisquantums liv härstammar från legender. Därför kan informationen om honom skilja sig från källa till källa.

TisquantumTisquantum tillhörde Patuxetstammen som levde där Playmouth ligger idag. Patuxet var en av stammarna i Wampanoag sammanslutningen. Man vet inte när han föddes, men antagligen runt 1590.
     1605 ledde kapten George Weymouth en expedition på uppdrag av några handelsmän i England. Hans uppgift var att undersöka vilka råvaror som fanns i Nordamerika (särskilt i New England och Kanada). Han seglade längs kusten till Massachusetts där han stannade till. Han tänkte att hans finansmän i England skulle uppskatta om han tog med sig ett par indianer hem. Han beslutade sig således för att ta med sig några tillbaka. Georges och hans besättning kidnappade två indianer under brutala förhållanden. Eftersom indianerna var starka och nästan nakna höll man fast dem i deras långa hår. Kapten George hittade även tre andra indianer som han ville ta med sig. Mot dessa använde han dock mildare metoder. Han gav dem en skål med ärtor och bröd som de bar till stranden för att äta. En av indianerna, en ung och frisk man, återvände till skeppet med den tomma skålen och stannade hos de tillfångatagna indianerna. Det var denna indian som Georges helst ville ta med sig, därför behandlades han med största vördnad och trivdes mycket bra ombord. Denna indian var högst sannolikt Tisquantum.
     Väl framme i England placerades Tisquantum hos Sir Ferdinando Gorges, som hade stora finansiella inflytanden i Playmouth Company. Gorges behöll Tisquantum hos sig och lärde honom en del engelska och så småningom började han hyra ut honom som tolk till sina kaptener som exploaterade New Englands kust. 1614, nio år senare, reste Tisquantum tillbaka till Amerika som assistent till John Smith som skulle kartlägga New Englands kust.
     När Smith var klar med kartläggningen av Cape Cod regionen lämnade han över befälet till kapten Thomas Hunt som skulle uträtta ytterligare handel med indianerna. Så fort Smith seglat hem lurade Hunt 20 Nausets och sju Patuxet indianer att gå ombord på hans skepp. Alla inklusive Tisquantum som agerade som tolk kidnappades och fördes till Spanien för att säljas som slavar. Framme i Spanien upptäckte några munkar vad som pågick. De tog med sig de återstående indianerna till sitt kloster för att inviga dem i den kristna tron.
     Tisquantum bodde hos munkarna till 1618 då han klev ombord på ett skepp från Bristol som tog honom till New Foundland. Väl iland mötte han Thomas Dermer som kände igen Tisquantum som Gorges indian. Dermer hade tidigare arbetat för Sir Ferdinando Gorges. Dermer meddelade Gorges att han hade hitta "hans indian" i New Foundland och undrade vad han skulle göra med honom. Dermer förde tillbaka Tisquantum till Gorges i England. Där inackorderades han hos Sir John Stainley. Gorges anordnade en resa där Dermer och Tisquantum skulle utforska naturtillgångarna och återuppta handeln med indianerna längs New Englands kust. I slutet av expeditionen skulle Tisquantum få återvända till sin stam som en fri man.
     1619 återvände Tisquantum till Patuxet, men han möttes av igenväxta fällt, trasiga hus och skelett. Ett par år tidigare hade byn drabbats av en pest och alla avled. Tisquantum var nu den ända patuxet som fortfarande var vid liv, därför flyttade han till Wampanoag-stammen som bodde vid Potanoket.
     I November 1620, drygt ett år efter att Tisquantum hade återvänt till sitt hemland anlände skeppet Mayflower med pilgrimer till Patuxet viken i New England. De utforskade området och beslutade sig för att grunda sin koloni, Playmouth där patuxet-indianerna tidigare bott.
     Två månader efter att Playmouth grundades kom en indian vid namn Samoset på besök från Maine. Han vandrade rakt in i kolonin och hälsade pilgrimerna välkomna på engelska. En del blev förskräckta och andra häpna. Pilgrimerna och Samoset talade med varandra hela dagen och hela natten. Samoset blev en länk mellan pilgrimerna och wampanoagerna vilket resulterade i fredsförhandlingar. 22 mars 1621 sände Massasoit, wampanoagernas hövding, Tisquantum till pilgrimerna för att förhandla fram en fredsplan. Den dagen slöts ett avtal mellan å ena sidan Massasoit och wampanoagerna å andra sidan John Carver och pilgrimerna. Man beslutade bland annat att parterna inte skulle skada varandra och att om ena parten blev attackerad så skulle den andra skynda till undsättning.
     Tisquantum, eller Squanto som pilgrimerna kom att kalla honom, levde resten av sitt liv i Playmouth. Han blev god vän med pilgrimerna. Han lärde dem att odla majs, fånga fisk och ål. Han verkade som förhandlare och guide. Utan Tisquantums hjälp skulle pilgrimerna förmodligen gått hungriga och med ständig rädsla för vad indianerna runt omkring den skulle hitta på. Grannstammarna var egentligen mycket fredliga, med de var upprörda över hur de behandlades av många engelska kaptenerna, som t.ex. Thomas Hunt.

Squanto och pilgrimerna

Tisquantum hjälpte inte pilgrimerna bara för att han var en snäll och omtänksam person. I slutet av 1621 använde han sin ställning i för egen vinning. Han sade till flera indianer att om de inte gjorde som han sa så skulle pilgrimerna "släppa lös pesten" mot dem. När Massasoit fick höra detta dömde han Tisquantum till döden. Pilgrimerna var enligt fredsavtalet tvungna att lämna över Tisquantum. De kände dock att de behövde honom och sköt därför på utlämnandet. Så anlände ett engelskt skepp och stal uppmärksamheten så att överlämnandet uteblev.
      I november 1622, under en handelsexpedition till Massachusetts-indianerna blev Tisquantum sjuk i indianfeber. Han blödde kraftigt ur näsan och dog inom ett par dagar.

© K. Malmborg