Nordamerikas Indianer

 
 Personer

 Crazy Horse
 (Oglalla)

 Hiawatha
 (Mohawk)

 C.A Parker
 (Comanche)

 Pocahontas
 (Powhatan)

 Sitting Bull
 (Hunkpapa sioux)

 Tisquantum, Squanto
 (Patuxet)

 [ Startsidan ]
 


"Han som skapar floder"

1420-1470

Hiawatha var hövding över mohawk stammen under den tiden då det ständigt pågick krig mellan de irokestalande stammarna i öster.
     Hiawatha var en vis och artig hövding som lärde sitt folk om universal fred och broderskap. Han lyckades avsluta krigen mellan iroquoisstammarna vilket gjorde slut på torterandet och dödandet. Hiawatha enade sin mohawknation med de andra irokes talade nationerna och bildade Irokesförbundet. Förbundet bestod av fem mäktiga stammar, mohaw, oneida, onandaga, cayoga och seneca stammarna. Tuscarora stammen anslöt sig till förbundet 1720 och därmed bildades "De sex nationernas förbund."
     Förbundet styrdes av nysammansatta lagar där varje nation var en egen republik. De tvingade aldrig på folket lösningar utan lät folket självt bestämma. Ära och uppskattningar var belöningar såsom skam och förakt var straff.
Hiawatha var eldsjälen för utvecklingen och civilisationen av förbundet.
Irokesförbundet slutet mellan ursprungsbefolkningen i Nordamerika var så unikt att många vita ledare, bland annat Benjamin Franklin, använde flera av förbundets ideer och principer under lagstiftningen för Amerikas förenta stater.
 
  Läs mer om irokesförbundet under avsnittet indianstammar.

© K. Malmborg