Nordamerikas Indianer

 
 Händelser

 Slaget vid
 Little Big horn

 Massakern vid
 Wounded Knee

 [Startsidan]Här presenteras kända och viktiga händelser
ur de nordamerikaska indianerns historia.
 
© K. Malmborg